Η Web-Solutions LTD αναλαμβάνει την υποστήριξη και αναβάθμιση των Joomla CMS website σας σε προσιτές τιμές. Η γνώση μας στο Joomla εδώ και 16 χρόνια είναι η εγγύηση για τη συντήρηση & ανάπτυξη του Joomla Website σας!

Τεχνική Υποστήριξη Joomla CMS

Υποστηρίζουμε την ιστοσελίδα σας, την επιχείρηση σας, το ηλεκτρονικό κατάστημα σας για οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί. Προσφέρουμε 5 πακέτα υποστήριξης.

2wPack

 • Υποστήριξη για ιστοσελίδα
 • 1 ώρα τεχνικής υποστήριξης
 • Αναβάθμιση extensions (δωρεάν ή επί πληρωμή εφόσον έχουν ενεργή συνδρομή)
 • Αναβάθμιση Joomla στην τελευταία έκδοση της ίδιας σειράς (πχ από 3.6 σε 3.9 και όχι από 3.6 σε 4.x)
 • Υποστήριξη  μέσω E-mail

1mPack

 • Υποστήριξη για ιστοσελίδα,
 • 4 ώρες τεχνικής υποστήριξης,
 • Αναβάθμιση extensions (δωρεάν ή επί πληρωμή εφόσον έχουν ενεργή συνδρομή)
 • Αναβάθμιση Joomla στην τελευταία έκδοση της ίδιας σειράς (πχ από 3.6 σε 3.9 και όχι από 3.6 σε 4.x).
 • Εγκατάσταση extensions και βασική παραμετροποίηση
 • Υποστήριξη  μέσω τηλεφώνου- Email

3mPack

 • Υποστήριξη για ιστοσελίδα,
 • 20 ώρες τεχνικής υποστήριξης,
 • Αναβάθμιση extensions (δωρεάν ή επί πληρωμή εφόσον έχουν ενεργή συνδρομή)
 • Αναβάθμιση Joomla στην τελευταία έκδοση της ίδιας σειράς (πχ από 3.6 σε 3.9 και όχι από 3.6 σε 4.x).
 • Εγκατάσταση extensions και βασική παραμετροποίηση
 • Υποστήριξη  μέσω τηλεφώνου- Email

1yPack

 • Υποστήριξη για ιστοσελίδα,
 • 40 ώρες τεχνικής υποστήριξης,
 • Αναβάθμιση extensions (δωρεάν ή επί πληρωμή εφόσον έχουν ενεργή συνδρομή)
 • Αναβάθμιση Joomla στην τελευταία έκδοση της ίδιας σειράς (πχ από 3.6 σε 3.9 και όχι από 3.6 σε 4.x).
 • Εγκατάσταση extensions και βασική παραμετροποίηση
 • Υποστήριξη  μέσω τηλεφώνου- Email

2yPack

 • Υποστήριξη για ιστοσελίδα,
 • 80 ώρες τεχνικής υποστήριξης,
 • Αναβάθμιση extensions (δωρεάν ή επί πληρωμή εφόσον έχουν ενεργή συνδρομή)
 • Αναβάθμιση Joomla στην τελευταία έκδοση της ίδιας σειράς (πχ από 3.6 σε 3.9 και όχι από 3.6 σε 4.x).
 • Εγκατάσταση extensions και βασική παραμετροποίηση
 • Υποστήριξη  μέσω τηλεφώνου- Email

* Απαραίτητη προϋπόθεση αναβαθμίσεων τα extensions να είναι συμβατά με την τελευταία έκδοση του Joomla!

* Ο χρόνος υποστήριξης δεν μεταβιβάζεται

* Ο χρόνος υποστήριξης δεν αφορά σε custom development

Αναβάθμιση extensions ΜΟΝΟ Joomla CMS 3.x

Έως 5 extensions (plugins-components-modules) - 50 €

Μεταφορά Joomla CMS από server σε server

Μεταφορά Joomla site σε server της Web-Solutions LTD

Μεταφορά Joomla site σε άλλο server


 

Όροι Χρήσης του XStream || Privacy Policy